Nieuwe 6% BTW-regelgeving voor sloop en heropbouw: Wat is er veranderd sinds 1 juni 2024?

17.06.2024

Wat is er veranderd sinds 1 juni 2024?

Vanaf 1 juni 2024 heeft de Belgische overheid de regelgeving voor het verlaagde BTW-tarief van 6% op sloop- en heropbouwprojecten uitgebreid. Sindsdien, is deze regelgeving ook van toepassing voor investeerders gericht op de private huurmarkt. In deze blog leggen we de belangrijkste wijzigingen uit en verduidelijken we hoe jij hiervan kunt profiteren als je met een aannemer werkt.

Welke wijzigingen aan de 6% BTW-regelgeving zijn sinds 1 juni 2024 in voege?

Wettelijk kader

De wet van 12 mei 2024, gepubliceerd op 29 mei 2024, breidt het verlaagde BTW-tarief van 6% uit naar huurwoningen die worden verhuurd aan natuurlijke personen. Deze nieuwe regeling is ingegaan op 1 juni 2024​​.

Uitbreiding naar huurwoningen

De belangrijkste verandering is dat de 6% BTW-regeling nu ook van toepassing is op afbraak- en heropbouwprojecten waarbij de nieuwe woningen voor een langere periode worden verhuurd aan particulieren (natuurlijke personen). Met het verlaagde BTW-tarief kun je aanzienlijk besparen op de constructiekosten van je bouwproject. Voor particulieren was deze regeling al van kracht bij afbraak en heropbouw, maar nu geldt dit dus ook voor investeerders. Voor investeerders betekent dit dat zij met lagere kosten meer huurwoningen kunnen realiseren, wat bijdraagt aan meer betaalbare huurwoningen in de huidige krappe huurmarkt.

Specifieke voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • Bewoonbare oppervlakte: De woning mag niet groter zijn dan 200 m².
  • Huurperiode: De woning moet minimaal 15 jaar verhuurd worden aan particulieren (natuurlijke personen).
  • Domicilie: De huurders moeten hun domicilie in de woning vestigen​​.

Welke administratieve vereisten bestaan er?

De bouwheer moet een verklaring indienen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën via MyMinfin, samen met de omgevingsvergunningen voor slopen & stedenbouwkundige handelingen, alsook de aannemingscontracten. Deze verklaring moet worden ingediend voordat de BTW op de sloop- en heropbouwhandelingen voor het eerst opeisbaar wordt. Daarnaast moeten alle facturen duidelijk verwijzen naar de verklaring als rechtvaardiging voor het verlaagde BTW-tarief. 

Voor meer informatie over de oorspronkelijke regelgeving, kun je ook onze eerdere blog lezen hier.

Conclusie

De vernieuwde 6% BTW-regelgeving biedt nieuwe kansen voor investeerders in de private huurmarkt. Door de uitbreiding naar huurwoningen bestemd voor de private huurmarkt wordt het aantrekkelijker om te investeren in de bouw van nieuwe huurwoningen via een sloop- en heropbouw strategie. 

Ben jij geïnteresseerd in hoe je van deze regeling gebruik kan maken? Neem dan vrijblijvend contact op met Bouwteam Wim Beyaert. Wij staan klaar om je te begeleiden bij jouw afbraak- en heropbouwproject!

Afbeelding
Nieuwe 6% BTW-regelgeving voor sloop en heropbouw: Wat is er veranderd sinds 1 juni 2024?